EAGR performance improvement

Een kwestie van mensbeeld

De ene baas

De ene baas

Zijn mensen verwachten opdrachten en sturing van hem. Hij weet ook alles. Waar ze meer op moeten letten, hoe ze zaken beter kunnen regelen. Dat vergissingen van de afgelopen tijd niet meer gemaakt moeten worden. Hoe hij zwakheden in de toekomst kan ondervangen met betere systemen en procedures.

Zijn organisatie is instructiegericht en zijn mensen doen wat hen gezegd wordt.

De andere baas

De andere baas

Zijn mensen hebben zelf leren denken en het is duidelijk wat de bedoeling is. Zij nemen zelfstandig beslissingen. Zijn gehele organisatie heeft het oog op de eisen en belangen van het bedrijf èn die van de klant. Ieder benut zijn talenten, neemt zijn verantwoordelijkheid en ontwikkelt de relevante expertise. Allemaal kijken ze verder dan het eigen specialisme. Daarom is de samenwerking ook optimaal.

Zijn organisatie is doelgericht en zijn mensen zijn altijd in ontwikkeling.