EAGR performance improvement

Creëren van een omgeving
waarin expertise gedijt

Bij de individuele ontwikkeling in de Expertise Gerichte Organisatie (EGO) ligt de nadruk op job performance, vakmanschap en expertise ontwikkeling. In de ervaring en door het doelgericht aangaan van uitdagingen, ontwikkelen we ons tot vakdeskundigen. Hierbij is intuïtief redeneren essentieel. Alleen als we met aandacht en inspanning vakproblemen zelf ‘mindful’ oplossen spreken we onze kracht aan en ontwikkelen we expertise. Wie slechts ‘mindless’ instructies volgt geeft deze ontwikkeling geen kans.

Het rendement van, zowel op de werkvloer als in training, een omgeving creëren waarin expertise als vanzelf gedijt is groot. Het gaat om het bewerkstelligen van een evenwichtige professionele ontwikkeling. Training is de belangrijkste tool voor management om het natuurlijk leerproces op de werkvloer te optimaliseren. Alles waarvoor geen of onvoldoende ruimte is in het werk, gebeurt in training. Een Expertise Gerichte Organisatie is, zeker in complexe omgevingen en in een snel veranderende wereld, altijd op zoek naar de balans in het leerproces.