EAGR performance improvement

Focus op ontwikkeling in denken

Expertise ontwikkeling betekent ontwikkeling in denken. In een ontwikkelende wereld gebeurt dit voor het grootste deel vanzelf. Aanpassen aan een veranderende omgeving betekent nieuwe mogelijkheden zien, nieuwe concepten ontwikkelen en deze integreren in bestaand repertoire. Het betekent ook oude gewoonten loslaten en dat blijkt niet altijd eenvoudig. Vooral niet als het gaat om het opgeven van fundamentele denkpatronen. Juist dan ontstaat de, veelal onbewuste, neiging alles in het werk te stellen om zelf niet te hoeven veranderen. Oplossingen worden gezocht in het verbeteren van systemen, procedures of, erg favoriet …. ‘de ander’.

Leren is ons overlevingsmechanisme en op tijd ontwikkelen kan een aanzienlijk concurrentievoordeel betekenen. Zeker in een snel veranderende wereld waar de operationele marges klein zijn, is het belang van flexibel inspelen op omstandigheden groot. Als in uw bedrijf de expertise ontwikkeling op belangrijke punten stagneert en men niet goed in staat blijkt gebruik te maken van de mogelijkheden die de wereld biedt, is er reden met een EGO Ontwikkel Traject het lerend vermogen van uw organisatie weer vlot te trekken.

Natuurlijk is een ontwikkeling in denken niet overnight te verwezenlijken. Het gaat om een leertraject of zelfs een cultuurverandering en dat kost tijd. Maar erg ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Het is soms moeilijk om te beginnen. Bent u eenmaal op gang dan wijst de weg zich vanzelf. Op een dag is het gewoon gebeurd en is expertise ontwikkeling een gewoonte en vakmanschap een vanzelfsprekendheid.