EAGR performance improvement

Waarde van Simulatie:
Niemand is geïnteresseerd in de oplossing
van een probleem dat hij niet kent

In EAGR-workshops maken we gebruik van simulaties en games. Ervaring in een werkelijkheid is wat de mens nodig heeft om krachtige concepten te ontwikkelen. Simulatie biedt een werkelijkheid. Bovendien is simulatie een geweldige aanjager van discussie en gedachtewisseling tussen vakmensen. Ervaring en discussie zijn essentieel voor leren op alle niveaus. Met behulp van simulatie staan cursisten in een EAGR workshop, net als in het werk, voor een concreet probleem. Ze maken keuzen en ervaren en bespreken de gevolgen. Problemen en dilemma’s worden helder. Vanuit deze helderheid gaan cursisten op zoek naar antwoorden. Het is nu eenmaal niet anders. De mens kan een oplossing, en dus theorie, pas waarderen als hij het probleem begrepen heeft.