EAGR performance improvement

Eisen die een EGO stelt aan de manager

De Expertise Gerichte Organisatie (EGO) stelt drie essentiële eisen aan de manager. Ten eerste een goede baas is in staat zijn mensen aan te spreken en af te rekenen op hun verantwoordelijkheid. Hier geldt wat je vraagt is wat je krijgt. Het niveau waarop een baas zijn mensen aanspreekt en afrekent is het niveau waarop zijn mensen presteren. Ten tweede een goede baas is in staat zijn mensen te vertrouwen. Het gaat hier natuurlijk niet om blind vertrouwen, maar om ‘authentiek vertrouwen’ in de zin van reële verwachtingen en weten wat je aan elkaar hebt. Authentiek vertrouwen groeit in de relatie en is gebaseerd op een gezamenlijke visie ten aanzien van doelen en verantwoordelijkheden in de organisatie aan de ene kant en competentie, potentie en ambities van de werknemer en teams aan de andere kant. Tenslotte, een goede baas is in staat te waken over randvoorwaarden voor performance en ontwikkeling. Essentieel is dat eisen helder zijn en waar het werk expertise vraagt, de baas ervoor zorgt de organisatie zo in te richten dat expertise zich ontwikkelt en standhoudt.

EAGR ondersteunt alle niveaus van management graag bij het toepassen en eigen maken van deze essenties. Wilt u kennismaken met het denken van de Expertise Gerichte Organisatie dan verzorgt EAGR graag een workshop Focus op Human Performance.