EAGR performance improvement

Workshop Back to the Basics

In een Workshop Back to the Basics ontwikkelt een team een gemeenschappelijke visie op de gezamenlijke operatie. Dat betekent helderheid omtrent het gemeenschappelijk belang, de doelen die ieder nastreeft en de verantwoordelijkheden. Men krijgt zicht op de operatie als geheel en leert denken in termen van samenwerking en het gezamenlijk belang. Ieder voor zich ontwikkelt duidelijkheid omtrent de eigen rol en verantwoordelijkheid en die van anderen. Het klinkt triviaal wellicht, maar dit soort duidelijkheid is waar het vaak aan schort. Verantwoordelijkheid en doelen moet je je eigen maken. Dat kost tijd en inspanning en ontwikkelt alleen in de ervaring.

We werken in de workshop met praktijkcases en brengen doelen en verantwoordelijkheden in kaart met behulp van het EAGR Team Performance Model. Daar waar men onvoldoende zicht heeft op elkaars werk en expertise kan simulatie een belangrijke rol spelen om casussen gezamenlijk te doorleven en te bespreken.