EAGR performance improvement

Associatief leren: de kracht van mensen

Het is tijd dat we ons realiseren dat het grootste deel van ons leren en denken onbewust is en dat de computer geen goede metafoor is voor menselijk leren en beslissen. Uit onderzoek weten we dat werkelijk leren alleen plaatsvindt in de ervaring als mensen geconfronteerd worden met uitdagende problemen. Voor het nemen van rationele beslissingen zijn de eigen emoties van mensen cruciaal. Het concept van de ‘embodied mind’, toont dat leren geen geïsoleerde hersenactiviteit is gericht op het “verzamelen van kennis”. Het hele lichaam is betrokken en de hersenen verwerken ervaringen op verschillende wijzen en op verschillende niveaus. Menselijk presteren is voor het grootste deel afhankelijk van onbewust handelen dat het resultaat is van complexe sporen die ervaringen achterlaten in de hersenen en lichaam. Dit noemen we associatief leren. Het gevoel van competentie dat we hebben als we wezenlijk presteren speelt hierbij een essentiële rol. Expertise ontwikkelen betekent, als gevolg van persoonlijke ervaring, op een doelgerichte manier naar de werkelijkheid kijken. Vanuit hoe leren werkt is er geen wezenlijk verschil tussen leren op het sportveld, in het werk of in formele training. De kunst is het lerend vermogen van mensen overal ten volle te benutten.