EAGR performance improvement

De kunst training te integreren in de operatie

Het overgrote deel van ons professionele leren vindt plaats op de werkvloer. De rol van formele training is voor EAGR het balanceren van het natuurlijk leerproces. Voor velen is duidelijk dat training bij uitstek de plek is om niet-routinezaken of gevaarlijke situaties te trainen. Minder vaak benadrukt, maar minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van expertise op elk niveau, zijn het belang van experimenteren, reflecteren en last but not least feedback on performance. Daar waarvoor in het werk hier geen tijd en ruimte is, brengt EAGR-training de balans in het leerproces. De kunst is deze ‘training’ te integreren in de dagelijkse operatie.