EAGR performance improvement

Workshop Vakmanschap

Een Workshop Vakmanschap zet expertise ontwikkeling in gang en brengt vakmanschap naar een hoger niveau. Het kan gaan om individuele expertise maar ook om teamexpertise. Elke beroepsgroep en elk functieniveau komt in aanmerking: monteurs, planners, managers, verkopers, piloten, matrozen, militaire verkenners en officieren… Allemaal voorbeelden van functies die zijn getraind met het EAGR concept. Vooral het trainen van besluitvormers in de dagelijkse operatie zoals planners of operationeel managers, kan met betrekkelijk weinig inspanning veel impact hebben op zowel kwaliteit als financiën.

Een Workshop Vakmanschap is ‘instead of theory’. Geen slaapverwekkende theorielessen meer en moeizaam stampen van rijtjes. De workshop integreert de theorie en de toepassing in praktisch denken. In de tijd die theorielessen eerder kostten, ontwikkelen de deelnemers praktische concepten waarmee het leren op de werkvloer vele malen sneller gaat. Zoals een EAGR monteurcursist opmerkte ‘ik kan niet uitleggen hoe, maar ik kijk anders als ik bij de klant kom’.

Simulatie is de aanjager van ontwikkeling in de workshop. Het levert de werkelijkheid die mensen nodig hebben voor wezenlijk leren van hetgeen er toe doet. In de workshop staat het traditionele leerprogramma min of meer op zijn kop. We beginnen met experimenteren en discussiëren over uitdagende opdrachten. Pas als iedereen op een redelijk niveau presteert komt de expert aan het woord. Tegen die tijd is er echter geen sprake meer van een passieve theorieles, maar ontstaat een levendige discussie tussen expert en cursisten. En uiteindelijk is de theorie grotendeels als vanzelf eigen gemaakt en voor zover dit niet het geval is, blijkt het een triviale aangelegenheid!

Voor het verbeteren van het expertiseniveau van het team volgen we dezelfde weg. Door het gezamenlijk experimenteren, oplossen en bespreken van issues en perspectieven komt men uit de eigen ‘steeg’ en ontstaan er een gemeenschappelijke ervaring en gemeenschappelijke concepten. Dit leidt tot scherp inzicht in het belang van de eigen expertise, inzicht in de expertise van anderen en vooral ook in hoe deze in te zetten. Overigens zijn deze inzichten grotendeels onbewust en vaak moeilijk te verwoorden. Zoals een manager zei, “Ik luister nu anders naar mijn experts, ik begrijp nog steeds niet precies wat ze zeggen, maar ik heb er gevoel bij en merk dat ik daardoor bewuster en betere besluiten neem”.