EAGR performance improvement

De start van een EGO Ontwikkel Traject

Wat is nodig voor het starten van een EGO Ontwikkel Traject? Een ‘SENSE OF URGENCY’, het niet te onderdrukken gevoel dat er iets moet veranderen. Dient iedereen in de organisatie doordrongen zijn van de noodzaak tot verandering? Welnee! Moet men precies weten wat men wil veranderen? Welnee! Het gaat erom de boel in gang te zetten. Hoe doe je dat? Door het gewoon te gaan doen en al doende de broodnodige visie te ontwikkelen. En u doet het gewoon allemaal zelf. In eerste instantie met de mensen die het belang zien. De rest volgt wanneer, natuurlijk eerst langzaam, de werkomgeving verandert. En….. stel het niet uit, begin meteen. Zoals een marinecommandant het verwoordde het gaat om “dapper worden door dapper te doen”.

Wilt u uw traject onmiddellijk in gang zetten? EAGR ondersteunt u graag. Vaak kan een eenvoudige eerste stap met behulp van een EAGR workshop al een major impact hebben. Wilt u gevoel krijgen voor wat de Expertise Gerichte Organisatie voor u kan betekenen? EAGR organiseert graag de Workshop Getting Acquainted with your EGO voor u en uw mensen.