EAGR performance improvement

EAGR training begint bij de ervaring

EAGR training zet de traditionele training feitelijk op zijn kop. Eerst de ervaring dan pas de theorie. Menselijk leren begint bij ervaring. We waarderen de oplossing van een probleem pas als we het probleem hebben begrepen. Het karakter van een ‘theorieles’ wordt daarmee anders. In plaats van een monoloog van de instructeur, of een door de instructeur geleid vraag en antwoord spel, wordt de les gedreven door de vragen die cursisten hebben naar aanleiding van hun persoonlijke ervaringen. De eisen en performance norm worden gesteld door de instructeur. Dit brengt duidelijkheid. Doordat de cursist de doelen en verantwoordelijkheid snel eigen maakt, krijgt hij of zij op een heel natuurlijke manier controle over het eigen leren. Het gaat om het trainen van het denken, het overzicht en het gestaag groeien van het bevattingsvermogen. Het motto is helder denken leidt tot helder handelen. Keer op keer blijkt in de EAGR Workshop Vakmanschap dat het schrappen van theorie vooraf een positieve impact heeft op de prestatie en dat het de training niet alleen leuker maar vooral ook effectiever maakt als het gaat om performance in het werk.