EAGR performance improvement

Ondersteunen van natuurlijk leren
vereist een helder mensbeeld

Belangrijk voor de Expertise Gerichte Organisatie (EGO) is de EAGR Trainingsfilosofie. Deze ondersteunt bij het inrichten van effectieve training, maar vooral ook bij het benutten van natuurlijk leren op de werkvloer. We zijn het ons niet altijd bewust, maar op de werkvloer vindt het grootste deel van onze professionele ontwikkeling plaats. Het gaat erom de in onze hersenen verankerde doelgerichtheid te benutten. Daarnaast dienen we ons te realiseren dat de mens niet anders kan dan nastreven wat hij gevoelsmatig belangrijk vindt. Het acroniem EGO verwijst mooi naar deze essentie van het machientje mens. Voor wie het lukt gezonde ‘expert ego’s’ op elkaar af te stemmen, is de focus op performance, expertise ontwikkeling en een strakke samenwerking de gewoonste zaak van de wereld.

De EAGR Trainingsfilosofie leunt met haar mensbeeld sterk op de inzichten van recent hersenonderzoek. Hieruit valt steeds beter te begrijpen wat velen intuïtief allang duidelijk is: helderheid over verantwoordelijkheid en ontwikkelen van expertise zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!